Journaloptagelse

Journaloptagelse 85,-

Som statsautoriseret fodterapeut er jeg forpligtet til at føre journal over alle behandlinger. Journalen er en tryghed for dig som patient, og den er et vigtigt redskab for at kunne planlægge og dokumentere din behandling.

Patientjournalen er godkendt af sundhedsmyndighederne, og det er din tryghed for, at alle oplysninger er forsvarligt opbevaret.

Oplysninger i din journal er fortrolige, og jeg er underlagt tavshedspligt, jf. sundhedsloven.

Du kan læse mere om journalføringspligten her og læse sundhedsloven her. Sundfodterapi er statsautoriseret klinik for fodterapi i Roskilde. Min autorisation er din garanti for kvalitet og professionalisme.