Risikopatienter

Det er især vigtigt at risikopatienter forebygger med bl.a. special lavede indlæg og aflastninger. Læs mere på www.gigtforeningen.dk eller www.diabetesforeningen.dk

Er du diabetespatient har du et særligt stort behov for at få tilset dine fødder, da sygdommen ofte medfører nedsat følesans i fødderne, og du derfor ikke kan mærke om der er et tryk under foden, dette tryk kan i værste fald udvikle sig til et sår.

Har du gigt eller er du i familie med en gigtpatient bør du være særlig opmærksom på at få rettet dine fejlstillinger med indlæg i skoene, da det kan udskyde gener i forhold til gigten i mange år.